CHRISTIAN SCHOPPER:

Christian Schopper radí klientom pri úlohách súvisiacich s podnikovými financiami najmä v nemecky hovoriacej Európe, strednej a východnej Európe, SNŠ a Rusku. Pred založením poradenského butiku Corporate Finance Central Europe / CorpFinCE (www.corpfince.com) strávil roky v spoločnostiach Morgan Stanley, Merrill Lynch, UniCredit a Raiffeisen.

Okrem zastávania pozícií v rôznych predstavenstvách a poradných zboroch sa venuje akademickému a manažérskemu vzdelávaniu ako hosťujúci profesor pre podnikové financie, kapitálové trhy a bankovníctvo predovšetkým v Rakúsku a Rusku.

Ďalej koučuje umelcov a organizuje pravidelné workshopy a prednášky o manažmente umenia a umeleckom podnikaní.

Christian Schopper je držiteľom doktorátu / PhD z práv a doktorátu / PhD z ekonómie na Viedenskej univerzite a MBA na IMD v Lausanne.

RIZIKO VO FINANCIÁCH

RIZIKO A NÁVRAT

FIREMNÁ FINANČNÁ ANALÝZA

NÁKLADY KAPITÁLU

PRÍSTUPY OCEŇOVANIA

DIVIDENDY A NÁKUPY PODIELOV

FIREMNÝ ŽIVOTNÝ CYKLUS

FIREMNÁ REŠTRUKTURALIZÁCIA

BANKOVÁ ANALÝZA

ZVLÁŠTNE TÉMY